Obec CHVALEČ

Switch to desktop Register Login

Petříkovice – studánka pod Janským vrchem

 

f0000000107Krajině Bratří Čapků dominuje táhlý hřbet Jestřebích hor, vrcholící vyhlídkovým Žaltmanem (739 m) nad Malými Svatoňovicemi.

Mnohem méně navštěvovaný je severozápadní cíp Jestřebích hor, oddělený od „vlastního hřbetu" údolím Petříkovického potoka se stejnojmennou vesnicí.

Vesnice Petříkovice je obklopena kopci a nachází se podél úzkého půvabného údolí. Zmínka o prvním osídlení se datuje od roku 1012 a vesnice je prý pojmenovaná po prvním osadníkovi, který se údajně jmenoval Peter Pestolský.

f0000000108Ve starých dobách byla v Petříkovicích otevřena naleziště železné a manganové rudy, které se tavily ve dvou vysokých pecích.

Strojní tkalcovna byla dříve válcovým mlýnem a nacházela se na pravé straně před dnešní odbočkou k hranici. Vlastník mlýna se jmenoval Johann Ulbrich, který v roce 1872 vybudoval poutní kapli pod Janským vrchem. Podnětem k vybudování kaple byl pramen s výjimečně čistou vodou, které se připisovaly léčebné účinky. Podle analýz Dr.Klause z Vídně a Dr.Sonnenscheina z Berlína byla voda naprosto uznávaná pro vybudování ozdravných prostor se studenou vodou. Pramen obsahoval zejména železo, síru, jód, vápník a kyselinu uhličitou.

V současné době je kaple, která stála na vyvýšeném místě proti studánce, již minulostí. Byla postavena ze dřeva a podlehla tak vlivům počasí. Její zbytky byly zlikvidovány v roce 2002 při počátečních pracích na obnově studánky.

Nad studánkou se vypíná Janský vrch (697 m), přes který přechází česko-polská hranice. Na polskou stranu se hřbet sklání celkem mírným svahem, kdežto k jihu a jihozápadu spadá na naše území téměř souvislou soustavou skalních stěn a útesů. Jednotlivé útvary jsou desítky metrů dlouhé, některé až 20m vysoké, a nápadně vyčnívající od hrany svahu. V důsledku sklonu vrstev jsou výrazně nesouměrné.

Pozoruhodný útes tvoří tzv. Krausovu vyhlídku, vystupující mezi korunami stromů.V méně odolných vrstvách karbonských usazenin v něm vzniklo několik skalních oken a dutin. Podobnou modelací se vyznačují i skaliska v blízkost i vrcholu Janského vrchu (697 m). K nejzajímavějším patří asymetrický skalní srub, čnící z hrany hřbetu asi 100 m jihovýchodně od vrcholu. Na jeho západním úpatí se černá asi 1 m široký i vysoký otvor jeskynní dutiny, nazývané Medvědí doupě. Tato oválná, asi 10 m dlouhá chodbička vznikla patrně zvětráním méně odolné vrstevní polohy, nelze vyloučit ani umělý původ. Obdobnou skálou je tvořen i vlastní vrchol Janského vrchu, stěna pak lemuje hranu hřbetu ještě v délce asi 200 m.

f0000000109Novodobá historie studánky se začala psát počátkem roku 1999, kdy se členové Klubu českých turistů Bohuslavice nad Úpou rozhodli tuto studánku v Petříkovicích opravit. V této době byl celý objekt studánky již ve velmi špatném technickém stavu: stěny byly vychýlené, některé kameny vypadlé, střecha byla probořená a dřevěná kaple naproti studánce byla již věkem zničená.

V dubnu 1999 byla pořízena fotodokumentace tehdejšího stavu studánky. Od této doby se rozběhly přípravné práce. Vlastní práce na studánce začaly až počátkem roku 2002, kdy byl proveden úklid okolí a byly zlikvidovány zbytky dřevěné kaple.

Potom se práce na studánce na určitou dobu pozastavily. Až s příchodem nového  člena do  KČT  Bohuslavice nad Úpou, který bydlí přímo v Petříkovicích pod Janským vrchem, se opět práce rozjely naplno v roce 2007. V tomto roce se uskutečnily dvě brigády.

f0000000110V červnu 2007 byla studánka pečlivě rozebrána, kameny očištěny, očíslovány a řádně zaneseny do nákresu stěn studánky. Během léta byla studánka opět sesazena dohromady a na podzim se udělaly dokončovací práce na opravě stěn studánky, drenáž okolo celé zadní stěny, rezatá trubka výtoku vody byla vyměněna za nerezovou a bylo opraveno celé dno studánky. Na těchto pracích se částečně podíleli také někteří občané Petříkovic. Kromě samotné práce zejména poskytnutím technického i materiálního zázemí. Díky této pomoci bylo vše dobře a rychle zvládnuto.

Začátkem roku 2008 byla studánka osazena novým krovem a střechou, která byla zdařilou replikou původní střechy dle dobových pohlednic. Prostor nad samotným pramenem chrání nová ozdobná mříž. Na mříž a  střechu byla  uspořádána veřejná sbírka po celé obci Petříkovice a přispěl i místní Obecní úřad.         

Poděkování patří zejména občanům bydlícím přímo pod Janským vrchem, kteří celou akci sponzorovali zapůjčenou technikou a zařídili výrobu nových krovů, střechy a ozdobné mříže. Zásluhou této pomoci dostala oprava studánky profesionální charakter.

Na poslední brigádě v červnu 2008 byly provedeny dokončovací práce v okolí studánky. Jednalo se zejména o upravení prostoru před studánkou, kde byla použita původní dlažba z velkých kamenů.

Na závěr: v květnu 2008 byl proveden rozbor pitné vody ve studánce s těmito výsledky:

PH - 7,1  *  vodivost ( konduktivita ) – 15,44 mS/m  *  CHSK-Mn – 1,07
tvrdost – 1,1 mva/l ( měkká voda )  *  dusičnany – 6,6 mg/l  *  amonné ionty – 0 mg/l   

Klub českých turistů Bohuslavice nad Úpou

© 2012 Chvaleč

Top Desktop version