Obec CHVALEČ

Switch to desktop Register Login

Z historie obce

  Krajině Bratří Čapků dominuje táhlý hřbet Jestřebích hor, vrcholící vyhlídkovým Žaltmanem (739 m) nad Malými Svatoňovicemi. Mnohem méně navštěvovaný je severozápadní cíp Jestřebích hor, oddělený od „vlastního hřbetu" údolím Petříkovického potoka se stejnojmennou vesnicí. Vesnice Petříkovice je obklopena kopci a nachází se podél úzkého půvabného údolí. Zmínka o prvním…
Více...
  Víte, že ve Chvalči působila na začátku 20. století Cyrilská jednota? O její činnosti v roce 1901 podal zajímavou zprávu tehdejší chvalečský katolický farář a současně i promotor církevního zpěvu v broumovském vikariátu Antonín Boháč. Otištěna byla v časopise Cyrill. Chvalečská jednota uspořádala toho roku duchovní cvičení (tzv. exercicie),…
Více...
  1.Pověst o osídlení zdejší krajiny a založení ChvalčePo úmrtí národem tak milovaného vévody Boleslava II. Pobožného roku 999 nastala pro Čechy nešťastná doba. Jeho nástupce Boleslav III. Ryšavý potlačoval šlechtu i národ. Ti povolali vévodu Boleslava Chrabrého, vládce Polska ku pomoci. Ten vpadl do Čech (Kosmas r. 1002), vlákal.…
Více...
  Mgr. Ondřej Vašata V roce 2006 uplynulo již 70 let od otevření jednotřídní Státní obecné školy s českým vyučovacím jazykem ve Chvalči. Stalo se tak 15. ledna 1936. Některé archivní prameny chybně uvádějí jako datum jejího vzniku 1. leden 1936, 9. leden 1936 nebo dokonce až 11. říjen 1936.…
Více...
  Chvaleč, vzdálená od okresního města Trutnov 12 km, vznikla podle prvních písemných záznamů v roce 1329. Vlastníci a držitelé se v průběhu let střídali. Posledním byl od roku 1828 Jan Nepomuk Nádherný. Nádherným patřila Chvaleč do roku 1945. Obec leží na severním okraji Rtyňsko-Svatoňovické pánvev těsné blízkosti česko-polských hranic.…
Více...
  Domácí lékař Učení o člověku ve stavu zdravém a chorobném, vydáno r. 1877 O těle lidském Tělo člověčí sestává z částek tvrdých a měkkých; tvrdé jsou na příklad kosti, měkké maso, mozek a jiné. Měkké částky pak jsou zase buď tuhé, např. kůže, neb tekuté, na. př. krev. Kdyby…
Více...
  V roce 1906 scházela následující čísla: 23, 42, 65, 75, 83, 113, 131, 145, 161, 183. Celkem čísel: 190.Pekařů 5, knihař 1, výroba lihovin 1, bednář 1, 1 obchod lnem, řezníků a uzenářů 2, hostinských 6, smíšených obchodů 6, prodej láhvového piva a lihových nápojů 1, domácí lékárna 1,…
Více...
  V podzimu 1877 založila obec dobrovolný sbor hasičský a příštím rokem vyzbrojila se současnou koupí stříkačky. Stará pocházela ze šedesátých let. Obě stříkačky byly umístěny ve zbrojnici postavené v šedesátých letech, 1891 provedena nadstavba pro výcvik, vzadu budovy je šatlava. Počet členů – 52 mužů. Velitelem Richard Schmidt, č.…
Více...
  1907 - Stavba továrny fy Bendix a synové prováděna za nového ředitele Josefa Groha (dříve majitel mechanického tkalcovství v Dřevíči u Hronova) přesídleného jižv březnu do Chvalče. V prosinci 1909 byla továrna telefonicky spojena s nádražím a firma Bendix umístila tři žárovky k osvětlení silnice k stanici. 1910 -…
Více...
  Tuhá zima, mrazy až -17°C. V lednu a první polovině února mírné počasí s deštěm. Sníh zmizel úplně. V polovině února nastalo sněžení se studenem a jezdilo se na saních. To však potrvalo jen několik dní a nastala obleva. 26. ledna se konala dražba budovy rychty č. 3 pro…
Více...
  10. ledna 1901 zrána asi o 3 hod. 40 min místního času pocítěn byl prudký otřes provázený třeskotem, jemuž následoval hukot a vlnivé hřmění. Náraz trval as 3 vteřiny, pohybující se od jihovýchodu k severozápadu. Na mnohých budovách, hlavně patrových, tvořily se trhliny ve zdech (ve škole) a místy…
Více...
  Obecní rozpočet na běžný rok jest následující:   potřeba …………….. 60 045,- Kkrytí ……………….. 28 747,- K Schodek vyrovná se 17% přirážkou k dani činžovní a 156% přirážkami k ostatním daním 27. ledna vypukl oheň v komíně č. 17. Příčinou zazděný trám v komíně. Rychlou pohotovostí oheň uhašen. 31.…
Více...
  Chvaleč zdá se býti takovým malým slovanským osídlením, neboť samo jméno ukazuje na slovanský původ obyvatel (česky Chvaleč nebo Chvalič). "Qualisch" nalézáme v kostelní knize r. 1678. Později psáno "Quallisch" údajně povstalé od velkého množství pramenů v oblasti obce. Původní základ obce byl zcela nepatrný, as jen jako hraniční…
Více...

© 2012 Chvaleč

Top Desktop version